Zakonske zamudne obresti

Predpisane nove zakonske zamudne obresti.

Povezava