Spodbude v lesarstvu

Slovenski regionalni razvojni sklad iz Ribnice je v petek, 29.7.2016 objavil zanimiv razpis za delujoča podjetja v lesarski panogi z možnostjo pridobitve NEPOVRATNIH SREDSTEV.

Za več informacij se obrnite na mag.NATAŠO LORBER, tel.št. 02/5643-014 ali preko el.pošte: natasa.lorber@sun.si

Več informacij o razpisu