Objavljen razpis P7R pri SPS za problemska območja

Slovenski podjetniški sklad je 23.12.2016 objavil javni razpis P7R – Mikrokrediti na problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja iz območja občin Maribora s širšo okolico, območja občin Pomurske regije, območja občin Pokolpja in območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

http://www.podjetniskisklad.si/images/razpisi/razpisi2016/P7R/2P7Rrazpisnadokumentacija.pdf