Razpis P7 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P7 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja kot ugodnega načina financiranja poslovanja podjetij z možnostjo prijave na javni razpis 10.2.2107 in 10.6.2017.

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=52