Objavljen razpis P1 plus 2017

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P1 plus 2017 – garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Več informacij na tej povezavi ali preko el.pošte natasa.lorber@sun.si

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=53