NEPOVRATNA SREDSTVA – POMURSKI RAZPIS

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ZAČETNIH INVESTICIJ PODJETIJ IN USTVARJANJA NOVIH DELOVNIH MEST NA OBMOČJU IZVAJANJA ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI V OBDOBJU 2010-2019  na osnovi katerega lahko podjetja pridobijo nepovratna sredstva.

V kolikor vas podrobneje zanima razpis se obrnite na mag.NATAŠO LORBER na tel.št.02/5643-014 ali el.naslov: natasa.lorber@sun.si.

ROK ZA PRIJAVO JE 28.2.2018.

Več o razpisu na tej povezavi: http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1137