Objavljen razpis P1plus 2018 pri Slovenskem podjetniškem skladu

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis P1plus 2018. Za več informacij se lahko obrnete pri nas na mag.NATAŠO LORBER – tel.št. 02/5643-014 ali el.naslov: natasa.lorber@sun.si. Več o razpisu pa tukaj:

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=63