Javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada – P7-2 mikrokrediti 2019

Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje. Več si preberite v prilogi: Javni razpis Slovenskega podjetniškega sklada