PROJEKT »MLADI PODJETNIKI- S PODJETNIŠKIM USPOSABLJANJEM DO USPEŠNEGA PODJETJA«

V okviru projekta Mladi podjetniki – s podjetniškim usposabljanjem do uspešnega podjetja, katerega partnerji smo SUN Gornja Radgona d.o.o., Zavod Meta, Inštitut za politični menedžment Maribor, Lokal Patriot v Novem mestu, Pomurska gospodarska zbornica, Štajerska gospodarska zbornica in Regionalna gospodarska zbornica Celje, smo usposobili preko 200 mladih kandidatov. V obdobju enega leta so registrirali svoja podjetja 203 kandidati, ki bodo tudi prejeli subvencijo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v višini 5.000 eur.
Projekt se je tako izkazal za zelo uspešnega, in seveda bi si vsi akterji želeli da se tudi v bodoče s podobnimi projekti vzpodbuja mlade pri uresničevanju njihovih podjetniških idej.
Mladi podjetniki lahko še v roku enega leta od odprtja svojih podjetij koristijo tudi 4 ure svetovanja z različnih področij (financiranje, marketing, računovodstvo, davki, pravne zadeve….).

Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.