Razpis P7 SPS: Mikrokrediti na problemskih območjih in na obmejnih problemskih območjih v R Sloveniji

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja MSP za financiranje rasti in razvoja, tekočega poslovanja in investicijskih vlaganj.

Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
– spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva posamezne regije.

Problemska območja občin Pomurske regije: Apače, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Kuzma, Lendava, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Velika Polana.

Za več informacij si preberite tukaj: Povzetek razpisa P7 SPS MIKROKREDITI