Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019

Javni razpis za ugodna posojila podjetniškim projektom – B1 2019, ki ga je razpisal Slovenski regionalni razvojni sklad

Namen razpisa: Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v podjetništvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj:

  • spodbujanje razvojno investicijskih projektov v gospodarstvu, ki ustrezajo naslednjim ukrepom: pozitiven učinek na konkurenčnost in spodbujanje zaposlitvenih možnosti.

Vrednost razpisa: Skupni razpisani znesek znaša 2.000.000,00 EUR.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad

Rok: Vlagatelj vlogo odda do datuma razpisnega roka, in sicer:
• 28. 10. 2019
• 25. 11. 2019
• 6. 1. 2020

Dodatne informacije: Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur v Sektorju za izvajanje spodbud, tel: (01) 836-19-53, e-naslov: info@regionalnisklad.si.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Sklada: www.regionalnisklad.si/razpisi.