Spodbude malih vrednosti preko vavčerjev

Osnovni namen projekta oz. t.i. vavčerskega sistema je vzpostavitev sistema dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogoča bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih lahko podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.
Gre za nov program spodbud za MSPje – t.i. vavčerje, katere lahko podjetja najemajo skozi vso leto, pridobijo pa jih lahko na zelo enostaven način (brez prekomernih postopkov odobritve) in obravnava le – teh je zelo hitra.

Več si lahko preberete na: https://podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/sps-dvojcekdpora-pri-produktih/vavcerski-sistemi