KOLEDAR POROČANJA – JULIJ 2020

Datumi in obrazci, ki jih v mesecu juliju 2020 ne smete zamuditi.

1.7.2020

 • Zadnji rok za izplačilo regresa 2020 po ZDR-1. Obstajajo izjeme – za primer nelikvidnosti podjetje je zadnji rok izplačila 1. 11. 2020

10.7.2020

 • Poročanje na FURS o izdanih računih iz vezane knjige računov za pretekli mesec
 • Plačilo predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)
 • Plačilo trimesečnega obroka predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)
 • Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
 • Plačilo trimesečnega obroka akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) – zavezanci, ki imajo davčno leto enako koledarskemu
 • Odložitev FURS predizpolnjenega OPSV v sistem eDavki (velja za OPSVZ, OPSVL, OPSVK, OPSVD, OPSVP)

15.7.2020

 • Skrajni rok za izdajo računa za dobave znotraj Unije, ki so bile opravljene v prejšnjem mesecu
 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2020 ( od 1.7. – 15.7.)
 • Odgovorni član kmečkega gospodinjstva FURS prijavi kmetijska in gozdna zemljišča ter pridelek vina izven Slovenije (316.b člen ZDavP-2)
 • Dejanski uporabnik kmetijskega in gozdnega zemljišča FURS prijavi dejansko uporabo zemljišča, za katerega nima pravice do uporabe (316.c člen ZDavP-2)
 • Predložitev OPSVZ/L/K/D/P, v primeru neprejetja ali nestrinjanja s predizpolnjenim OPSV
 • Obračun in plačilo požarne takse za junij 2020
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja) za rezidente

20.7.2020

 • Poročanje Banki Slovenije (obrazci BST, KRD, SN-T)
 • Rekapitulacijsko poročilo ter obračun DDV
 • Skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost OPSVZ/L/K/D/P
 • Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)
 • Plačilo dajatev od plač FURS (oz. najkasneje peti dan po dnevu izplačila plač)

23.7.2020

 • Večstranski pobot – obvezni in prostovoljni (neobvezni)

31.7.2020

 • Obračun DDV (če ni rekapitulacijskega poročila) in plačilo DDV
 • Poročil o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
 • Poročanje neobdavčenih izplačil v juniju, za katera ni bilo poročanja ob izplačilu, na REK obrazcu
 • Napoved za odmero dohodnine za preteklo leto za zavezance, ki ne prejmejo informativnega izračuna