P7-2 2020 – COVID (SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD)

MIKROKREDITI 2020,2021

Odprto – odprt do 07. 12.2021

Namen produkta P7- 2 2020 COVID Mikrokrediti – namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 139/2020 z dne 09.10.2020

P7-2 2020 – COVID (SLOVENSKI  PODJETNIŠKI SKLAD)