Usposabljam.se 2020

Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja za brezposelne, prijavljene pri Zavodu.

Javno povabilo je odprto od 30.1.2020 od 10:00 do razdelitve razpoložljivih sredstev, najdlje do 30.12.2020.
________________________________________

Na kratko o povabilu

Delodajalci lahko z usposabljanjem na delovnem mestu spoznate brezposelne v konkretni delovni situaciji in jih usposobite za predvideno delovno mesto, v skladu s programom usposabljanja, ki ga predlagate v ponudbi na javno povabilo. Povrnemo vam upravičene stroške usposabljanja.
Usposabljanje traja 3 mesece. Izjemoma lahko traja 2 meseca, kadar tako odločimo na Zavodu glede na v ponudbi predlagani program posameznega usposabljanja.
Delodajalci ste dolžni vsakemu udeležencu zagotoviti mentorja. Udeleženec se, v skladu s programom in ob zagotovljenem mentorstvu (najmanj 90 ur), usposablja praviloma polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Praznikov se ne nadomešča, prav tako pa se usposabljanje ne sme izvajati ob nedeljah in praznikih.

Usposabljam.se 2020