P1 plus 2021 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere – Slovenski podjetniški sklad

Razpis odprt do 15. 10.2021

INFORMACIJE ZA PODJETNIKE
1. objava javnega razpisa v Ur. l. RS. št. 51/2021

 

Namen in cilji produkta

Namen produkta P1 plus 2021 je zagotavljati ugodno financiranje MSP, ter s tem omogočiti hitrejše, lažje, predvsem pa ugodnejše pridobivanje bančnih kreditov MSP, še posebej:-za zagotovitev likvidnosti in ohranitev delovanja MSP z namenom omilitve posledic drugega vala epidemija COVID-19 na njihovo poslovanje,-za izvedbo tehnološko zahtevnejših projektov, ter tudi tehnološko manj zahtevnejših projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev poslovanja,-za izboljšanje financiranja obratnih sredstev. Cilji finančnega ukrepa:-omilitev posledic drugega vala epidemija COVID-19 na poslovanje MSP,-olajšati dostop MSP do ugodnega bančnega financiranja,-spodbujati rast in razvoj MSP,-krepitev ključnih konkurenčnih sposobnosti podjetij z ugodnimi finančnimi sredstvi za realizacijo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj ter širitev dejavnosti in izboljšanje financiranja obratnih sredstev.