Pregled datumov in obrazcev, ki jih v juniju 2021 ne smete zamuditi

Do 10. 6.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za maj 2021
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za maj 2021)

Do 15. 6.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za maj 2021 (program za pomoč pri oddaji)
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu maju 2021
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu maju 2021
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za maj 2021, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21. 6. 2021
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za maj 2021, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21. 6. 2021
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za maj 2021, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 21.6.2021
 • Obračun in plačilo požarne takse za maj 2021

Do 17. 6.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. maj; prvi dan vnosa je 10. 6.

Do 18. 6.

 • na dan izplačila – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za maj 2021; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za maj 2021
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za maj 2021
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za maj 2021
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih /
 • kapitalskih transferih z nerezidenti za maj 2021
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za maj 2021

Do 21. 6.

 • plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 38,61 EUR, PIZ 38,68 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL;
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2021
 • Obrazec DDV-O za maj 2021 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2021 (op. plačilo DDV je 30.6.)

Do 23. 6.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 30. 6.

 • obrazec DDV-O – Obračun DDV za maj 2021
 • obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za maj 2021
 • Obračun davka na finančne storitve za maj 2021
 • obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v maju2021 izplačani samostojno
 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za maj 2021
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec maj 2021– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

Do 1. 7.

Izplačilo regresa za leto 2021 (razen izjem, določenih v ZDR-1), REK-1, i REK, Obrazec 3