Sklep o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21) je Vlada Republike Slovenije sprejela

S K L E P
o podaljšanju ukrepa delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

I.

Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo, ki ga določa Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 15/21), se podaljša do 30. junija 2021.

II.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00711-10/2021
Ljubljana, dne 26. maja 2021
EVA 2021-2611-0040

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik