Obveznosti poročanja za mesec julij

1.07.2021 Regres za LD Zadnji rok za izplačilo regresa 2021 po ZDR-1
5.07.2021 KDIS Obračun koncesijske dajatve od iger na srečo
12.07.2021 Plačilo akontacije DDPO – mesečni obrok Plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO)
12.07.2021 Plačilo predhodne akontacije dohodnine iz DohDej -mesečni obrok Plačilo predhodne akontacije in akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej)
12.07.2021 Poročanje VKR FURS Poročanje na FURS o izdanih računih iz vezane knjige računov za pretekli mesec
15.07.2021 Pobot začetek Pričetek sprejemanja prijav za pobot
15.07.2021 Intrastat Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2021
22.07.2021 Pobot konec Rok za oddajo prijav v večstranski pobot (obvezni in prostovoljni)
18.07.2021 ISPSP Rok za poročanje o izplačanih plačah (velja za javni sektor)
19.07.2021 Izplačilo in oddaja REK-1 Izplačilo plač delojemalcem in oddaja REK-1 obrazca na FURS (oz. takrat, ko je dan izplačila)
19.07.2021 Plačilo dajatev od plač FURS Plačilo dajatev od plač FURS (oz. najkasneje peti dan po dnevu izplačila plač)
20.07.2021 Plačilo prispevkov Skrajni rok za plačilo pavšalnih prispevkov in prispevkov za socialno varnost OPSVZ/L/K/D/P/T
20.07.2021 Mini VEM (EU-M1SS-DDV) Poseben obračun in plačilo DDV za telekomunikacijske storitve, storitve radijskega in televizijskega oddajanja ali elektronske storitve
20.07.2021 DDV-O EU DDV-O – opravljanje transakcij znotraj EU
20.07.2021 VIES-KP Rekapitulacijsko poročilo
30.07.2021 DDV-O DDV-O –  NI opravljanja transakcij znotraj EU
30.07.2021 Poročilo po 76. členu ZDDV-1 (PD-O) Poročilo o dobavi blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1
30.07.2021 Predložitev podatkov za drugo četrtletje POSL-P/ČL Četrtletno raziskovanje o poslovanju poslovnih subjektov (POSL-P/ČL) – četrtletje
31.07.2021 Plače regres Rok za poročanje o izplačanih plačah in regresu (velja za zasebni sektor)