Sprememba Pravilnika o obveznostih glede DDV

S tem dopisom vas želimo seznaniti s spremembami Pravilnika o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta EU, ki veljajo za opravljanje storitev in prodaje blaga na daljavo.

Spremembe so začele veljati s 1. 7. 2021.

 

1. PRODAJA BLAGA NA DALJAVO PO 1. 7. 2021

Kraj dobave blaga, ki se prodaja preko spleta in se smatra kot prodaja blaga na daljavo je kraj kjer se prevoz ali odpošiljanje blaga kupcu konča. To pomeni, da se obračuna DDV tiste države znotraj EU kjer končni kupec, ki je seveda fizična oseba.

Do sedaj so veljali mejni zneski v posameznih državah in če je slovenski zavezanec za DDV te mejne zneske presegel s prodajo na daljavo se je moral registrirati v posameznih državah EU in plačati davek na dodano vrednost v tisti državi. Če teh zneskov ni presegel pa je obračunal slovenski DDV.

Po novem ni več mejnih zneskov za posamezne države EU.

Novi prag  za prodajo blaga na daljavo po 1. 7. 2021 znaša 10.000 eur. Če  skupna vrednost dobavljenega blaga oziroma prodanega blaga na daljavo  v tekočem in tudi prehodnem koledarskem letu   presega 10.000 eur  se je davčni zavezanec dolžan:

  1. Registrirati v posameznih državah EU ( v tistih iz katere prihajajo kupci) in odvesti v posamezni državi DDV,
  2. Izbrati posebno shemo MINI VEM in  DDV plačuje v matični državi  v skupnem znesku za vse države.

 V prag 10.000 eur se všteva skupna vrednost prodaje blaga na daljavo znotraj Unije v vseh državah EU (ne le v eni državi).

Davčni zavezanec ki se želi vključiti v posebne ureditve VEM, lahko na spletni strani E DAVKI odda  vloge za vključitev v posebne ureditve VEM.

Če davčni zavezanec izbere posebno shemo Mini Vem mora davčnemu organu predložiti poseben obračun DDV za vsako koledarsko trimesečje ne glede na to, ali so bile  dobave blaga  opravljene ali ne. Obračun mora predložiti v elektronski obliki do konca meseca o poteku obračunskega obdobja.

Finančni upravi RS se bo v skupnem znesku poravnal DDV, ki je bil obračunan v posameznih državah EU in le ta bo potem izvedla nakazila v posamezne države.

S to posebno ureditvijo se davčni zavezanec  izogne  registracije v posameznih državah EU iz katerih prihajajo končni kupci katerim je bilo prodano blago na daljavo.

Zelo pomembno je tudi, da bo davčni zavezanec seznanjen s stopnjami DDV, ki veljajo v posameznih državah EU.

Če je davčni zavezanec že registriran za namene DDV v drugih državah članicah in bi želel uporabiti posebno ureditev Mini Vem se mora v odjaviti iz sistema DDV v posamezni državi.

Mali davčni zavezanec (zavezanec ki v Sloveniji ni registrirani za namene DDV, ker v zadnjih 12 mesecih ni presegel praga 50.000 eur prihodkov od prodaje) ravno tako mora upoštevati prag 10.000 eur s prodajo blaga na daljavo.

Če želi takšen zavezanec izbrati posebno shemo Mini Vem se mora prvo registrirati za namene DDV v Sloveniji (če tudi ne preseže praga 50.000 eur) in šele na to se lahko prijavo v posebno shemo.

Če tega ne stori te posebne sheme ne more uporabiti in se mora registrirati v posameznih državah EU  in plačati davek v tisti državi.

2. POSEBNA UREDITEV ZA PRODAJO NA DALJAVO  IZ TRETJIH DRAŽAV UVOŽENEGA BLAGA

Oseba, ki ji je blago namenjeno, mora plačati DDV ob uvozu.

Uvozno ureditev VEM lahko uporablja davčni zavezanec za vse svoje prodaje na daljavo iz tretjih držav uvoženega blaga (razen trošarinskih izdelkov) v pošiljkah z realno vrednostjo največ 150 eur.

V skladu z novim pravilnikom je plačila DDV oproščen uvoz blaga, za katerega se DDV prijavi v skladu s posebno ureditvijo za prodajo na daljavo iz tretjih držav uvoženega blaga in za katero je bila FURS v državi članici uvoza (praviloma Slovenija) najpozneje ob  vložitvi carinske deklaracije predložena individualna identifikacijska številka za DDV za uporabo posebne ureditve.

Davčni zavezanec mora FURS v elektronski obliki predložiti poseben obračun DDV za vsak koledarski mesec ne glede na to, ali je bila prodaja na daljavo iz tretjih držav uvoženega blaga opravljena ali ne.

Spremembe DDV so prinesle kar nekaj novosti za vse tiste, ki vršite prodajo blaga na daljavo. Predvsem je zelo pomembno da v svojih evidencah ugotovite ali ste presegli prag 10.000 eur v letu 2020 in v letu 2021. V tem primeru se morate ali registrirati  v posamezni državi ali pa vključiti v SHEMO VEM.

Za dodatne informacije smo vam na razpolago.

 

Vodja računovodskega servisa:
Ivica Močnik