Pregled datumov in obrazcev, ki jih v novembru 2021 ne smete zamuditi

Do 2. 11.

 • sicer do 31. 10. – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v septembru 2021 izplačani samostojno
 • sicer do 31. 10. – Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2021

Do 10. 11.

 • Statistika finančnih računov – samo zavezancu poročanja za obdobje od 1. julij do 30. september 2021
 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za oktober 2021
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za oktober 2021

Do 15. 11.

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za oktober 2021; obrazec se oddaja tudi za ODD
 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za oktober 2021 (program za pomoč pri oddaji)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu oktobru 2021
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v mesecu oktobru 2021
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (OPSVZ), ki opravljajo dejavnost za oktober 2021, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih, plačilo do 22. 11. 2021
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij (OPSVL), če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; ki nimajo plače za oktober 2021, plačilo do 22. 11. 2021
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za oktober 2021, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22. 11. 2021
 • Obračun in plačilo požarne takse za oktober 2021

Do 18. 11.

 • obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. oktobra (začetek vnosa je 11. 11.)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za oktober 2021
 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za oktober 2021; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni

Do 22. 11.

 • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike (prispevek za ZZ je 38,61 EUR, PIZ 38,68 EUR), ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za oktober 2021 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za oktober 2021
 • obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za oktober 2021
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za oktober 2021
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za oktober 2021
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2021
 • Obrazec DDV-O za oktober 2021 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2021 (op. plačilo DDV je 30. 11.)

Do 30. 11.

 • obrazec DDV-O – Obračun in plačilo DDV za oktober 2021
 • obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za oktober 2021
 • Obračun davka na finančne storitve za oktober 2021
 • obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za oktober 2021
 • obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec oktober 2021 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v oktobru 2021 izplačani samostojno