Spremembe DDV

S tem obvestilom vas želimo seznaniti z spremembami Zakona o davku na dodano vrednost, Zakona o minimalni plači in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

 

I. Zakon o DDV

V uradnem listu RS št. 3/22 z dne 07.01.2022 so bile objavljene spremembe Zakona o davku na dodano vrednost in se uporabljajo od 22. 1. 2022 najprej.

1. Uveljavljanje pravice do odbitka DDV pri nekaterih motornih vozilih, če je pogon motornega vozila brez izpusta ogljikovega dioksida.

Zavezanec za DDV bo lahko uveljavljaj odbitek DVV pri nabavi osebnih avtomobilov, namenjenih za opravljanje dejavnosti, če pogon motornega vozila brez izpusta ogljikovega dioksida, ter vrednost vozil a z vključenim obračunanim DDV in drugimi dajatvami ne presega 80.000 eur.

2. Uveljavitev pravice do odbitka DDV

Davčni zavezanec lahko uveljavlja pravico do odbitka DDV ne prej kot v davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun DDV, če do poteka roka za predložitev obračuna DDV za to davčno obdobje razpolaga z dokumenti.
To pomeni, da se bo lahko vstopni DDV od prejetih računov upošteval še v tistem obdobju, ko boste razpolagali z prejetim računom ne glede na to, kdaj boste prejeli račun po pošti.

Primer: do spremembe zakonodaje (do 22. 1. 2022)
Račun za opravljeno storitev ali dobavo blaga se je glasil na 31.01.2022, vi ste ga prejeli 9.2.2022. Do sedaj se je vstopni DDV od tako prejetega računa lahko uveljavljal komaj v obračunu DDV za mesec februar 2022.

Primer: po spremembi zakonodaje ( od 22. 1. 2022 naprej
Račun za opravljeno storitev ali dobavo blaga se je glasil na 31.01.2022, vi ste ga prejeli 9.2.2022. Pravico do vstopnega DDV boste imeli že pri obračunu za mesec januar 2022.

II. Zakon o minimalni plači

V Uradnem listu RS št. 5/22 z dne 12.01.2022 je bila objavljena višina minimalne plače za leto 2022, ki znaša 1.074,43 eur.
Kot že do sedaj se v minimalno plačo ne vštevajo nobeni dodatki po zakonu o delovnih razmerjih in kolektivnih pogodbah.
Zaradi dviga minimalne plače za svoje zaposlene ne rabite sklepati novih pogodba ali aneksov, saj vas že zakon zavezuje, da mora delavec dobiti izplačano minimalno plačo.

Lahko pa seveda to uredite z aneksom k pogodbi.

III. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

V Uradnem listu RS št. 15/22 z dne 4. 2. 2022 je bila objavljena sprememba nadomestila plače med začasno zadržanostjo z dela.

Nadomestila plače delavcem in samostojnim podjetnikom v času bolniškega staleža zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom boste lahko uveljavljali že od 21. delovnega dne zadržanosti od dela.

Zakon začne veljati s 1. 3. 2022.

Za dodatna pojasnila smo vam na razpolago.

Vodja računovodskega servisa:
Ivica Močnik