Obvestilo o spremembah objavljene v Uradnem listu RS številka 87/22 z dne 24. 6. 2022

SPOŠTOVANI POSLOVNI PARTNER!

S tem dopisom vas želimo seznaniti s spremembah, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS številka 87/22 z dne 24. 6. 2022 in začnejo veljati s 25. 6. 2022 oziroma 1. 7. 2022.

1. Tarifna priloga h kolektivni pogodbi za gradbene dejavnosti – začne veljati 1. 7. 2022

Spremenile so se zneski najnižjih plač.

Spremenila se je tudi višina povračila stroškov prehrane in znaša sedaj 6,00 eur na dan.
Spremembe bodo začele veljati pri obračunu plač za mesec julij.

2. Kolektivna pogodba za gostinstvo in turizem – začne veljati 25.06.2022

Sindikati in delodajalci so se dogovorili, da znaša višina regresa za letni dopust 1.300 eur.
Vsi tisti, ki ste že izplačali regres v nižjem znesku poskušajte delavcem razliko nakazati čim prej.

3. Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja – začne veljati 01.07.2022

Vlada je določila da znaša povračilo stroškov za prevoz na delo in iz dela 0,21 eur za vsak prevoženi kilometer in da znaša kilometrina za službeno pot 0,43 eur za vsak prevoženi kilometer.
Spremembe bodo začele veljati pri obračunu plač za mesec julij.

Za vsa dodatna pojasnila smo na razpolago.