Pregled datumov in obrazcev, ki jih v juniju 2022 ne smete zamuditi

Do 2. 6.

 • Rok za doplačilo dohodnine

Do 10. 6.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za maj 2022
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za maj 2022); obrazec se oddaja tudi za ODD)

Do 15. 6.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za maj 2022
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu maju 2022
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu maju 2022
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za maj 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 6. 2022
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za maj 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 6. 2022
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za maj 2022, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 6. 2022
 • Obračun in plačilo požarne takse za maj 2022

Do 16. 6.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. maj ; prvi dan vnosa je 9.6. 

Do 20. 6.

 • (na dan izplačila) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za maj 2022; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za maj 2022
 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za maj 2022
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za maj 2022
 • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za maj 2022
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za maj 2022
 • plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 40,00 EUR, PIZ 41,04 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL;
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2022
 • Obrazec DDV-O za maj 2022 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2022 (op. plačilo DDV je 30.6.)

Do 23.6.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 30. 6.

 • obrazec DDV – O – Obračun DDV za maj 2022
 • obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za maj 2022
 • Obračun davka na finančne storitve za maj 2022
 • obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v maju 2022 izplačani samostojno
 • obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za maj 2022

Do 1. 7.

 • Izplačilo regresa za leto 2022 (razen izjem, določenih v ZDR-1), REK-1, i REK (Obrazec 3 je ukinjen)