Pregled datumov in obrazcev, ki jih v maju 2023 ne smete zamuditi

Sreda, 3. 5. 2023

 • Podatki o plačah na obrazcih ZAP/M
 • Poročanje o neobdavčenih prejemkih na obrazcu REK

Sreda, 22. 5. 2023

 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
 • Plačilo akontacije davka po obračunu DDPO (mesečni plačniki)
 • Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (mesečni plačniki)

Četrtek, 11. 5. 2023

 • Prijave v obvezni in neobvezni večstranski pobot (prvi dan prijav)

Ponedeljek, 15. 5. 2023

 • Obračun in plačilo prispevkov za direktorje – obrazec OPSVL
 • Plačilo prispevkov za socialno varnost, katerih plačnik je zavarovanec
 • Poročanje o najemih in prodajah v Evidenco trga nepremičnin
 • Rok za oddajo poročila o blagovni menjavi znotraj EU – Intrastat

Četrtek, 18. 5. 2023

 • Zadnji dan prijav v obvezni in neobvezni večstranski pobot (do 13h)

Ponedeljek, 22. 5. 2023

 • Oddaja mesečnega poročila o kapitalskih naložbah (SN11 in SN22, samo v primeru transakcij)
 • Oddaja mesečnega poročila o kupljenih in prodanih tujih vrednostnih papirjih (DVP)
 • Oddaja mesečnega poročila o menjavi z nerezidenti (BST)
 • Oddaja mesečnega poročila o prejetih in danih kreditih ter depozitih (KRD)
 • Oddaja rekapitulacijskega poročila in hkratna oddaja obračuna DDV
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
 • Plačilo akontacije davka po obračunu DDPO (mesečni plačniki)
 • Plačilo predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (mesečni plačniki)

Četrtek, 25. 5. 2023

 • Oddaja obračuna davka na motorna vozila
 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (mesečni obračun)
 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (mesečni obračun)
 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (mesečni obračun)
 • Plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (mesečni obračun)

Sreda, 31. 5. 2023

 • Oddaja obračuna davka na finančne storitve
 • Oddaja obračuna DDV