V podjetju smo vse od leta 1995 do 2005 po slovenskih osnovnih šolah izvajali projekt “Podjetniški krožek”. Z njim smo oblikovali osnovno podjetniško kulturo med mladimi ter jim posredno pomagali pri izbiri njihove poklicne poti.

Med učenci II.triade osnovnih šol smo v letu 2008 izvajali projekt »Sem inovativen«, kjer smo dobili veliko zanimivih inovativnih projektov, ki so se predstavili na forumu konec decembra omenjenega leta v OŠ Gornja Radgona.

Skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico smo v letu 2009 pripravili program za poklicne šole in sodelovali pri njegovem izvajanju. V letu 2010 smo skupaj s partnerji sodelovali pri pripravi novega projekta »UPI«, kjer je pripravljen program za vse triade osnovnih šol in katerega financira Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) v okviru celovitega programa spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti mladih. Projekt se bo izvajal v letih 2010 do 2012.

Temeljni cilji uvajanja inovativnih, ustvarjalnih in podjetniških vsebin med mladimi so:

  • prvo spoznavanje pojma “podjetništvo” na zanimiv način (v osnovi povzet po modelu Durham University po priročniku Enterprise, ob uporabi lastnega delovnega zvezka),
  • utrjevanje občutka potrebe po skupinskem načinu reševanja problemov in obdelovanja posameznih enostavnih inovativno – podjetniških projektov, z uporabo različnih tehnik generiranja idej in iskanje soglasja v skupini z zanimivimi oblikami iger,
  • seznanitev s potrebo po načrtovanju in s temeljnimi elementi poslovnega načrta, izdelava “mini” poslovnega načrta s konkretnim pridobivanjem podatkov in informacij, ki so potrebni za takšen dokument, s spoznavanjem in razmejevanjem posameznih področij poslovanja in s poskusom izdelave načrta organizacije izvedbe konkretnega izbranega projekta,
  • predstavitev izbranega projekta na skupnem srečanju vključenih osnovnih šol v posamezni regiji,
  • organizacija dogodkov ali realizacija projekta, v kolikor se za to odloči skupina in mentor.