Sonja Brandšteter, dipl. ekon.

vodja računovodskega servisa, prokuristka
tel: 02 564 30 12
sonja.brandsteter@sun.si

Anica Golob Krajnc, dipl. ekon.

računovodja
tel: 02 564 30 15
anica.golob@sun.si

Martina Novak, dipl. ekon.

računovodja
tel: 02 564 30 10
martina.novak@sun.si

David Vodnik, ekon. tehnik

računovodja
tel: 02 564 30 15
david.vodnik@sun.si

Zdenka Fašalek, univ. dipl. ekon.

računovodja
tel: 02 564 30 16
zdenka.fasalek@sun.si

Sandra Salaj Kozar, ekon. tehnik

knjigovodja
tel: 02 564 30 10
sandra.kozar@sun.si