Ivica Močnik, dipl.ekon.

vodja računovodskega servisa,
prokuristka
tel: 02 564 30 12
ivica.mocnik@sun.si

Anica Golob, dipl.ekon.

finančni knjigovodja
tel: 02 564 30 15
anica.golob@sun.si

Martina Novak, dipl.ekon.

finančni knjigovodja
tel: 02 564 30 10
martina.novak@sun.si

Darinka Koračin, ekon.tehnik

finančni knjigovodja
tel: 02 564 30 15
darinka.koracin@sun.si

Zdenka Fašalek, univ.dipl.ekon.

finančni knjigovodja
tel: 02 564 30 16
zdenka.fasalek@sun.si