Našo dejavnost opravljamo v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev.

Standard izvajalcev računovodskih storitev
Standard izvajalcev računovodskih storitev

Več informacij o Standardu računovodskih storitev lahko najdete na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije.