Noveli Zakona o dohodnini – ZDoh-2U in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2F davčno razbremenjujeta regres za letni dopust, tako da se v davčno osnovo od dohod...

V podjetju SUN Gornja Radgona, d. o. o., v katerem se ukvarjamo s poslovnim svetovanjem, računovodskimi storitvami in usposabljanjem za podjetništvo, smo 1. februarja praznovali 27...