Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je objavila nov razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018. Rok...