Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je objavila nov razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018. Rok...

AKTRP ima ponovno objavljen razpis za podukrep 4.2. - Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017. Rok za prijavo je 30.11.2017. ht...

Občina Gornja Radgona je objavila za podjetnike in podjetja s sedežem v Gornji Radgoni razpis za spodbujanje malega gospodarstva. https://www.gor-radgona.si/gids/sporocilo/20170...