V računovodskem servisu Sun d.o.o. vam svetujemo, da opustite eno skrb in zaupate vodenje poslovnih knjig nam, strokovnjakom.

Poleg računovodenja, knjigovodenja in davčnega svetovanja spadajo med storitve, ki jih naše podjetje ponuja tudi finančno svetovanje.
V projekte po potrebi vključimo strokovno usposobljene pogodbene sodelavce iz različnih področij, med drugim strokovnjake s področja poslovanja in financ, cenilce podjetij z licenco, cenilce nepremičnin in opreme, revizorje in pravnike ter strokovnjake s področja prestrukturiranja in sanacije podjetij.

Znanje in strokovna usposobljenost naših kadrov zajema finančno in poslovno svetovanje za:

  • gospodarske družbe
  • samostojne podjetnike (redna ali dopolnilna dejavnost)
  • subjekte, ki samostojno opravljajo poklic (odvetniki, zdravniki, novinarji, kmetje, športniki,..)
  • društva,
  • zavode zasebnega prava