V računovodskem servisu Sun d.o.o. poskrbimo, da izkoristimo vse zakonske možnosti za optimalno poslovanje vašega podjetja glede obračunavanja davkov in drugih dajatev.

Skozi celotno poslovno obdobje pozorno in skrbno spremljamo novosti davčne zakonodaje, jih analiziramo v strokovnem timu ter o tem obveščamo naše stranke.

Težimo k ideji, da skrbno načrtovana davčna politika podjetja lahko ustvari velike davčne prihranke in zato ustvari dobro poslovno klimo za tekoče poslovanje in planiranje prihodnosti poslovnega subjekta.

Davčno svetovanje nudimo za:

  • gospodarske družbe
  • samostojne podjetnike (redna ali dopolnilna dejavnost)
  • subjekte, ki samostojno opravljajo poklic (odvetniki, zdravniki, novinarji, kmetje, športniki, …)
  • društva,
  • zavode zasebnega prava