Nudimo svetovanje za vse tipe podjetij: nova, delujoča mala, srednja in velika podjetja. Posameznikom pomagamo ob prvih korakih in odločitvah za samostojno podjetniško pot, ter svetujemo katere oblike podjetja so za izbrano poslovno idejo najbolj primerne.
Podjetjem pomagamo pri prijavah na različne javne razpise za pridobitev ugodnih kreditnih sredstev ali morda nepovratnih sredstev za financiranje investicijskih projektov. Pripravljamo predinvesticijske študije, dokumente identifikacije investicijskega projekta (DIIP), investicijske dokumente in analize stroškov ter koristi za občine.
Opravljamo različne delavnice v okviru Aktivne politike zaposlovanja za Zavod RS za zaposlovanje – med temi oblikami usposabljanja smo v preteklosti izvajali delavnice »Poti do dela in zaposlitve«, »Druga možnost« in »Nov začetek«
Podjetniške delavnice v okviru katerih udeležence, ki vstopajo na samostojno podjetniško pot seznanjamo z osnovnimi vsebinami podjetništva ter jim tako pomagamo pri lažji odločitvi ob ustanovitvi lastnega podjetja.
V podjetju smo vse od leta 1995 do 2005 po slovenskih osnovnih šolah izvajali projekt “Podjetniški krožek”. Z njim smo oblikovali osnovno podjetniško kulturo med mladimi ter jim posredno pomagati pri izbiri njihove poklicne poti.
V računovodskem servisu združujemo vse prednosti kot so osebni individualni pristop, strokovnost, izkušenost in prilagodljivost. V celoti ali delno vodimo poslovne knjige za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, subjekte, ki samostojno opravljajo poklic, društva ter<br /> zavode zasebnega prava.
Poučujemo strokovna predmeta na področju trženje, ekonomika, gospodarsko poslovanje in gospodarsko pravo v sodelovanju z LU Gornja Radgona

Komuniciramo tudi v nemškem in angleškem jeziku in smo na voljo strankam iz tujine.