Za podjetja

Podjetjem pomagamo pri prijavah na različne javne razpise za pridobitev ugodnih kreditnih sredstev ali morda nepovratnih sredstev za financiranje investicijskih projektov. Naša naloge je, da pripravimo skupno prijavo ob sodelovanju podjetnika, izdelamo vlogo za oddajo na razpis, pripravimo poslovni načrt, po potrebi skupaj s podjetjem pripravimo strategijo trženja in podjetjem ob uspešno pridobljenih sklepih pomagamo pripravljati tudi poročila ter zahtevke do uspešnega črpanja odobrenih finančnih sredstev.

Pripravljamo prijave za naslednje ustanove:

  • poslovne banke,
  • Agencijo za kmetijske trge,
  • Ministrstvo za gospodarstvo (turistični projekti),
  • Slovenski podjetniški sklad,
  • Javni sklad za regionalni razvoj,
  • Službo vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko,
  • druge.

Za občine

Pripravljamo predinvesticijske študije, dokumente identifikacije investicijskega projekta (DIIP), investicijske dokumente in analize stroškov ter koristi za občine. Prav tako pripravimo celotno dokumentacijo za prijavo na različne razpise tudi mednarodne (IPA projekti v sodelovanju s tujimi partnerji).

Za občane

Zainteresiranim pomagamo ob prvih korakih in odločitvah za samostojno podjetniško pot, ter vam svetujemo katere oblike podjetja so za izbrano poslovno idejo najbolj primerne. Prav tako pomagamo občanom ob iskanju različnih oblik pomoči in ugodnih sredstev za financiranje projektov v vašem gospodinjstvu.