2020

Naše podjetje je dobilo v začetku leta nove lastnike in sicer družbo Elproing d.o.o. iz Murska Sobote.

Preselili smo se v nove sodobnejše prostore na lokaciji Ljutomerska cesta 34, Gornja Radgona.

Uspešno smo zaključili projekt Mladi podjetniki in usposobili preko 200 mladih podjetnikov za samostojno podjetniško pot.

Podjetje se ponovno  ponaša z eno od najboljših bonitetnih ocen za leto 2020  Companywall .

2019

Nadaljevali smo z izvajanje projekta Mladi podjetniki.

Širili računovodski servis z novimi strankami.

Ponovno je servis vpisan v katalog certificiranih servisov.

2018

V tem letu smo začeli skupaj z našimi partnerji izvajati projekt “Mladi podjetniki – s podjetniškim usposabljanjem do uspešnega podjetja”.

Naše podjetje je bilo vodilni partner, sodelovali pa so še Zavod Meta, Inštitut za politični menedžment, Mladinski klub Lokal patriot, Pomurska gospodarska zbornica, Štajerska zbornica in Regionalna gospodarska zbornica Celje.

Projekt je bil financiran s stani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in s strani Evropskega strukturnega in investicijskega sklada.

Dobili priznanje ob 25 letnici delovanja podjetja s strani Obrtne zbornice Gornja Radgona,

Podjetje se ponaša z eno od najboljših bonitetnih ocen Companywall .

Računovodski servis je obnovil vpis v katalog  certificiranih računovodskih servisov pri Zbornici računovodskih servisov.

2016

Pripravimo prvi strokovni članek, ki je objavljen v reviji Denar – pod naslovom Samoprijava za samouničenje.

Obeležimo sodelavkino stalnost v podjetju, saj je z nami že 20 let.

Na EPF v Mariboru diplomira naša sodelavka in postane diplomirana ekonomistka.

Vodja našega računovodskega servisa postane ponosna babica.

V podjetju noveliramo spletno stran podjetja.

2015

Pridobimo licenco za davčno svetovalko.

Pristopili smo k Standardu izvajalcev računovodskih storitev pri Zbornici računovodskih servisov.

2014

Dodatno se izobražujemo na davčnem področju.

Ponovno smo izbrani med finaliste NAJ RAČUNOVODSKI SERVIS v kategoriji srednji.

2013

V podjetju uvedemo novost – e-računovodstvo in našim strankam omogočimo opravljanje storitev na daljavo.

Vključeni smo v izvajanje programa Podjetno v svet podjetništva.

Pridobimo nov izziv v računovodenju srednjega podjetja, ki je zavezano k revidiranju.

2012

Podjetje praznuje jubilejno 20-letnico delovanja in organiziramo poslovno srečanje za pomurske podjetnike, kjer jim ob jubileju podarimo strokovno predavanje.

Ponovno se potegujemo za naziv NAJ RAČUNOVODSKI SERVIS v kategoriji srednji in smo izbrani za finalista.

2011

Leta 2011 pripravimo program za izvajanje eksperimentalne delavnice »Prava odločitev za zaposlitev« pri ZRSZ in jo od aprila naprej tudi eksperimentalno izvajamo za področje Pomurja.

Naš direktor uspešno zagovarja svojo magistrsko nalogo na znanstvenem študiju in si pridobi naziv magister ekonomskih znanosti.

2010

V letu 2010 je našemu podjetju zaupa računovodske storitve že 100 odjemalcev.

Istega leta (2010) pričnemo zastopati podjetje Bisol d.o.o. na področju prodaje sončnih elektrarn (fotovoltaika).

Leta 2010 partnersko izvedemo program »Stop« skupaj z mladinsko organizacijo VUK iz Varaždina.

V letu 2010 smo pobudnik ponovne ustanovitve Odbora računovodskih servisov Pomurja, ki  zaživi in ga tudi vodimo ter s tem dajemo pomemben prispevek k razvoju računovodske stroke v regiji.

V letu 2010 skupaj s podjetjem Opal iz Škofje Loke pristopimo k izvedbi projekta »E-računovodstvo« za naše stranke.

V letu 2010 kandidiramo za naziv »NAJ RAČUNOVODSKI SERVIS 2010« med srednje velikimi računovodskimi servisi pri Zbornici računovodskih servisov Slovenije in postanemo finalist na izboru tega tekmovanja.

Leta 2010 v sodelovanju s CPU in GZS pripravimo in uspešno izvedemo 200 urni program »uvod v računovodstvo.«

Istega leta sodelujemo kot soavtorji programa v partnerskem projektu »UPI – ustvarjalno, podjetno, inovativno« za učence 1., 2. in 3. triade osnovnih šol po državi. V eksperimentu sodelujemo z OZS, ZRSZŠ, CPI in družbo Korona d.o.o., vanj pa je vključenih 78 skupin po Sloveniji.

2009

V letu 2009 dobimo v podjetju prvo magistro znanosti, ki študij opravi in zaključi ob delu.

Leta 2009 pričenjamo sodelovati s Skladi dela (Pomurje in Prekmurje), kjer izvajamo motivacijske delavnice za brezposelne osebe iz nekdanjega podjetja Mura d.d..

2008

V letu 2008 opravimo usposabljanje po programu INTRA in si pridobimo licenco svetovalca za izvoz malim in srednje velikim podjetjem.

2007

Leta 2007 in 2008 izvajamo in uspešno zaključimo program Interreg III A skupaj s hrvaškimi partnerji (Sjever DAN iz Varaždina).

2006

V letu 2006 v računovodskem servisu preidemo na nove računovodske programe podjetja Opal iz Škofje Loke.

Tega leta pričnemo izvajati različne oblike delavnic za brezposelne osebe v okviru Aktivne politike zaposlovanja (Poti do dela in zaposlitve, Nov začetek in Druga možnost).

Leta 2006 pričnemo sodelovati  s podjetjem Bisol d.o.o..

Istega leta nas tragično zapusti naša sodelavka Jelka.

2005

V letu 2005, zaradi težav pri financiranju, izvedemo zadnji (10.) podjetniški forum iz naslova podjetniških krožkov za osnovnošolce. Udeležijo se ga tudi osnovnošolci z učitelji in predstavniki Vlade Republike Črne Gore. V desetih letih (1995-2005) izvajanja programa na podjetniških forumih s ponosom gostimo predsednika Državnega zbora RS  ter vrsto ministrov in državnih sekretarjev.

Istega leta se vključimo v usposabljanje za izvajanje delavnic »Nov začetek« in jih v nadaljevanju uspešno izvajamo.
Leta 2005 v Črni Gori  izdajo prevode literature naših podjetniških krožkov za osnovnošolce, ki jih tam uporabijo pri izbirnem predmetu podjetništva.

2004

Leta 2004 se usposobimo in vključimo v mrežo vstopnih točk VEM – Vse na enem mestu.

2003

Leta 2003 pričnemo z aktivnostmi za prodajo programa Podjetniški krožek za osnovnošolce v Črno Goro, ki se uspešno izvede v naslednjem letu (2004).

Istega leta izvajamo podjetniški krožek v 123 osnovnih šolah po vsej državi in ga zaključimo s petimi regionalnimi ter zaključnim 8. Vseslovenskim podjetniškim forumom. S tem rezultatom dosežemo vrhunec izvajanja programa.

2001

Leta 2001 izdelamo priročnik »Kako pričeti z delom na domu?«, ki je dopolnjeval gradivo »Delo na domu« in je bil izdan istega leta pri PCMG.

V letu 2001 si naša sodelavka pridobi licenco za vodjo računovodskega servisa (400 urni program pri GZS), da bi se lahko istega leta vpisali v katalog računovodskih servisov pri Zbornici računovodskih servisov.

1999

Leta 1999  v okviru projektov CRPOV izdelamo program usposabljanja prebivalstva za razvojno načrtovanje v lokalnem okolju, ki je osnova teamskega dela posebnih lokalnih delovnih skupin, ki v naslednjih letih pod našim vodstvom izdelajo razvojne programe za KS Sveti Jurij pri Lenartu, KS Sveta Trojica, KS Mestne občine Murska Sobota in KS Sveti Jurij ob Ščavnici.

Leta 1999 postanemo verificirani svetovalci generalisti in specialisti za področje marketinga, financiranja in investicij ter človeških virov.

Tega leta s pomočjo MDDSZ in partnerjev izdelamo ter izdamo »Priročnik za mentorje »Podjetniški krožek – Priročnik za mentorje« in »Podjetniški krožek – Delovni zvezek«.

1998

Leta 1998 skupaj z drugimi soustanovitelji ustanovimo kooperativo Biovez  z.o.o. v Visolah pri Slovenski Bistrici, ki se ukvarja z izdelavo ročnih vezenin in skupaj z njo požanjemo prvo nagrado za najboljši turistični spominek pri Turistični zvezi Slovenije. Tej nagradi sta sledili še dve nominaciji med štiri najboljše turistične spominke.

1997

Leta 1997 se pričnemo izobraževati in ob koncu procesa pridobimo  pedagoško andragoške izobrazbo na PF v Mariboru.

1996

V letu 1996 pripravimo posebno marketinško delavnico za osebe, ki so vstopale na samostojno podjetniško pot in jo uspešno ponujamo samozaposlenim podjetnikom na področju UD Maribor (enota Ptuj).

Istega leta zaposlimo prvo sodelavko in podjetje začne rasti.

Leta 1996 izvedemo Prvi podjetniški forum za udeležence podjetniških krožkov za osnovnošolce.

1995

Leta 1995 razvijemo  in razširimo prve eksperimentalne podjetniške krožke v osnovnih šolah v Sloveniji, da bi dali svoj prispevek k oblikovanju pozitivne podjetniške kulture. V program je v 10 letih (1995-2005) dela vključenih preko 7000 učencev in preko 200 po lastnem programu usposobljenih mentorjev.

Leta 1995, v sodelovanju z Osnovno šolo Gornja Radgona, izvedemo prvo eksperimentalno podjetniško delavnico, ki se konča z javno dražbo umetnin. Izkupiček od prodaje učenci podarijo svoji šoli za ureditev kemijske učilnice.

Leta 1995 zaženemo prvi krog izvedb podjetniških krožkov po državi (OŠ Gornja Radgona, OŠ Apače, OŠ Cankova, OŠ Negova, OŠ Dornava), ki kasneje prerase v proces in pomembno gibanje po vsej državi.

1993

Na dan 7.6.1993 ustanovimo podjetje SUN, Gornja Radgona d.o.o., ki je aktivirano v letu 1996, ko se v njem zaposli naša prva sodelavka.

Leta 1993 sooblikujemo prvi program usposabljanja odraslega prebivalstva za prve podjetniške korake, ki je ponujen in se kasneje uspešno izvaja za brezposelne osebe v Pomurju in na Štajerskem.

Leta 1993 postanemo člani podjetniške svetovalne mreže pri današnji Javni agenciji RS za podjetništvo in tuje investicije (takrat PCMG).

1992

Na dan 1.2.1992 podjetje naredi prve podjetniške korake v novo ustanovljenem podjetju »SUN, Intelektualne storitve Zlatko Erlih s.p.«

Tega leta prične podjetje SUN nuditi aktivno svetovalno pomoč osebam, ki se odločajo za samozapolitev, hkrati nekaterim od njih izvajamo tudi računovodstvo.

Leta 1992 prvim malim, srednjim in velikim podjetjem po vsej državi omogočimo pridobitev kvalitetnih finančnih sredstev iz različnih ukrepov, hkrati pa se pričenja povečevati krog naših stalnih odjemalcev.

Sončni žarki nas ženejo naprej.