Smo strokovno usposobljeni in prilagodljivi vašim specifičnim zahtevam in potrebam.
S svojim znanjem in izkušnjami vam pomagamo, da postanete uspešni in najboljši.

Izkušenost
Na trgu poslujemo že od leta 1993.
Individualen pristop
Stranki se posvetimo in jo obravnavamo individualno.
Najboljši
Podjetje je vpisano med najboljše računovodske servise v katalogu računovodskih servisov pri GZS.
Znanje in izkušnje
Smo strokovno usposobljeni, imamo znanje in izkušnje.
Odzivnost
Hitra prilagodljivost, odzivnost in dostopnost.
Uspešni
Računovodski servis Sun d.o.o. je bil v letih 2010, 2011, 2012 in 2014 nominiran za najboljši računovodski servis v Sloveniji, v kategoriji srednji.
Sodelovanje
Sodelujemo pri inšpekcijskih in drugih pregledih.
Strokovnost
Imamo licenco za vodenje računovodskega servisa in smo vpisani v Standard izvajalcev računovodskih storitev. Prav tako imamo pridobljeno licenco za davčno svetovanje.
Sledimo trendom
Sledimo poslovnim trendom in informacijski tehnologiji.
E-računovodstvo
Pogled v poslovne knjige podjetja v vsakem trenutku.

Zadovoljne stranke

Domov
Za podjetje SUN d.o.o., ki ga zelo uspešno vodi g. Zlatko Erlih, smo se odločili iz preprostega razloga, ker so eni najboljših. To trditev lahko skozi tri letno sodelovanje samo potrdimo.So izredno aktivni, osebje je vedno na razpolago, njihove storitve so hitre in učinkovite in imajo specializirana znanja. Vse našteto potrjuje tudi nominacija za izbor Naj računovodski servis, kjer so v svoji kategoriji v slovenskem merilu prišli v finale.

Torej, stavili smo na dobro ime in zadeli v polno!

Poleg tega je vodja računovodskega servisa pri podjetju SUN d.o.o. ga. Ivica Močnik, ki je pri nas na Pomurski gospodarski zbornici predsednica Odbora računovodskih servisov. Je oseba, katere strokovnost in izjemna energija sta pripeljali do tega, da je ta odbor pri nas po nekaj sušnih letih ponovno zaživel.

Robert Grah
Direktor Pomurske gospodarske zbornice - Pomurska gospodarska zbornica
Domov
Družba Radgonske gorice Gornja Radgona d.d., ki jo zastopa direktor Cvetkovič Borut, že več kot desetletje sodeluje s podjetjem SUN d.o.o., intelektualne storitve in svetovanje za podjetništvo, Gornja Radgona, katere direktor je g. Erlih Zlatko, univ. dipl. ekonomist. Naše sodelovnaje je najbolj razširjeno na področju svetovanja in pripravljanja ustreznih poslovnih načrtov, ki jih naša družba potrebuje v postopkih prijav na javne razpise pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (predvsem za ukrepe 123).

Podjetje SUN d.o.o. ocenjujemo kot zelo strokovnega in zanesljivega poslovnega artnerja, saj smo do slej uspešno pridobivali sredstava na razpisih, na katere smo se prijavljali z našimi investicijami in za katere nam je zahtevane poslovne načrte in razpisne vloge pripravljalo in izdelovalo navedeno podjetje. Poslovni načrti so bili vedno izdelani v skladu z razpisano metodologijo, ustrezno ekonomsko upravičeni in pripravljeni v rokih, kot smo se dogovorili.
K uspešnosti naših vlog nedvomno prispeva velika strokovnost celotnega teama in njihovo dobro pozanavanje razmer v gospodarstvu, vse to pa je rezulatat dolgoletnih bogatih izkušenj podjetja SUN na področju intelektualnih storitev in svetovanja podjetništvu ter stalne zahteve po sprotnem izobraževanju in usposabljanju ključnih kadrov podjetja.

Podjetje SUN d.o.o. je partner, ki mu lahko zaupamo, saj ima izkušnje, ki bogatijo in znanje, ki plemeniti.

Borut Cvetkovič
Direktor - Radgonske gorice Gornja Radgona d.d.
Domov
Naravno zdravilišče Topolšica d.d. se v svojem razvojnem delu pogosto naslanja na zunaje partnerje in strokovne sodelavce. Še prav posebej slednje velja za naše investicijske projekte. V tem smislu smo v preteklosti iskali pomo pri uresničevanju naših večjih naložb in našli zaupanja vrednega partnerja v družbi SUN GORNJA RADGONA d.o.o..

V obojestransko korektnem poslovnem sodelovanju in strokovnem pristopu smo tudi s pomočjo imenovane družbe uspeli zagotoviti kvalitetne vire financiranja za naši dve zadnji večji naložbi v wellness center Zala in Apartmajsko naselje Ocepkov gaj ter ju uspešno pripeljati do začetka njihovega obratovanja.

Prav na podlagi teh pozitivnih izkušenj lahko rečemo, da je poslovni partner v celoti zadovoljil naša pričakovanja, zato ga brez kakršnih koli zavor in z veseljem priporočimo tistim, ki tvrstno pomoč potrebujejo in nas povprašajo o naših izkušnjah na tem področju.

Lidija Fijavž-Špeh
Direktorica - Naravno zdravilišče Topolšica d.d.
Domov
Vzajemno sodelovanje obrodi uspešne projekte

»Družba Terme Maribor, d.d., je s podjetjem SUN, d.o.o., sodelovali pri treh, za naš razvoj izredno pomembnih projektih. Sodelovanje je potekalo korektno in na visokem strokovnem nivoju. Podjetje SUN se je izkazalo kot zanesljiv poslovni partner, ki je dogovorjene naloge izvedel na rok in z dodano vrednostjo. Z odličnim sodelovanjem in medsebojnim zaupanjem so nam uspešno pomagali reševati tudi posamezne zadrege, ki so se pri delu na projektu pojavile.«

Alenka Iskra
Predsednica uprave Terme Maribor, d. d. - Terme Maribor
Domov
Za urejanje oz za vaše storitve glede računovodenja smo si vedno želeli in cilj naše humanitarne organizacije je, da smo ažurni, transparentni in da so finančne stvari urejene, tako da odgovarjajo vsem zakonskim predpisom in zahtevam, ki so potrebni za prepoznavnost in dobro poslovanje organiz, kot je RK.To smo z vašim delom dosegli in tako želimo delati naprej.Pri vas vse te kvalitete najdemo in dobimo, zato želimo še naprej oststi vaš partner.

Mislim, da je iz opisanega razbrati mnenje o vaši kvaliteti, torej ste odlični!

Davorka
Območno združenje Rdečega križa G. Radgona
Domov
Leta 1998 sem začel svojo samostojno pot. Zavod nam je takrat omogočil izobraževanje za samozaposlitev, na kateri je en del izobraževanja vodilo podjetje Sun. Predstavili so nam med drugim tudi svoj računovodski servis in že takrat sem dobil dober občutek, da to podjetje dobro in korektno opravlja svoje delo, zato sem se tudi odločil, da bom zaupal svoje računovodstvo temu podjetju.

Po 12 letih sodelovanja lahko povem, da smo dobro in korektno sodelovali, da so mi nudili in mi še vedno nudijo strokovno in korektno sodelovanje ter pomoč pri raznih problemih poslovanja. Za enkrat lahko o računovodskem servisu SUN povem samo pozitivne stvari in omenim pravo timsko vzdušje pri zaposlenih, ki ga je zaznati pri vsakem obisku pri njih.

Ficko Jožef
Montaža Ficko, Jožef ficko s.p.