Urejeno računovodstvo v podjetju je pogoj, da podjetje uspešno posluje. To vam zagotavlja le kvaliteten računovodski servis in strokovno usposobljeni računovodja, ki se prilagodi vam in vašemu načinu poslovanja.

Nudimo pomoč pri celotnem organiziranju in vzpostavljanju poslovnega in informacijskega sistema v vašem podjetju.

Naš računovodski servis Sun d.o.o. lahko za vas opravlja celotno vodenje poslovanja, lahko pa nam prepustite v skrb samo določena področja iz poslovanja.

Računovodske in knjigovodske storitve vodimo za:

  • gospodarske družbe
  • samostojne podjetnike (redna ali dopolnilna dejavnost)
  • subjekte, ki samostojno opravljajo poklic (odvetniki, zdravniki, novinarji, kmetje, športniki,..)
  • društva,
  • zavode zasebnega prava