V podjetju Sun d.o.o. izvajamo naslednje oblike usposabljanj in izobraževanj:

  • različne delavnice v okviru Aktivne politike zaposlovanja za Zavod RS za zaposlovanje – med temi oblikami usposabljanja smo v preteklosti izvajali delavnice »Poti do dela in zaposlitve«, »Druga možnost« in »Nov začetek;
  • podjetniške delavnice v okviru katerih udeležence, ki vstopajo na samostojno podjetniško pot seznanjamo z osnovnimi vsebinami podjetništva ter jim tako pomagamo pri lažji odločitvi ob ustanovitvi lastnega podjetja;
  • motivacijske delavnice za Sklad dela Prekmurje in Sklad dela Pomurje;
  • pripravljeno imamo tudi delavnico s področja »Marketinga« in »Financiranje podjetja« – obe delavnici trajata 2 dni in vsebine delavnic smo pred časom pripravili v podjetju sami;
  • izvajamo tudi različne oblike poučevanja tujih jezikov – tako izvajamo za naše najmlajše v vrtcih tečaj nemškega jezika (30 urni);
  • izvajamo tudi različne delavnice z davčnega področja za podjetnike OOZ Gornja Radgona in OOZ Murska Sobota;
  • izvajamo tudi različne uvodne ter nadaljevalne delavnice za računovodje;
  • kot zunanji izvajalec podjetniških vsebin smo bili vključeni v program Podjetno v svet podjetništva.

Pri izvajanju usposabljanja in izobraževanja vključujemo v naše delo tudi zunanje sodelavce z dolgoletnimi izkušnjami.